dit is de top van de pagina

Soorten Fysio

Ieder kind beweegt anders. Voor ons is het de uitdaging om het juiste bewegingsgedrag bij
kinderen op een zo leuk mogelijke manier aan te leren. Spelen is dan ook het toverwoord bij
kinderfysiotherapie. Want kinderen leren het beste spelenderwijs. In onze verschillende praktijkruimtes hebben we spelmateriaal voorhanden om het optimale bewegingsgedrag te stimuleren en om kinderen op een leuke manier uit te dagen. Voor kinderen tot en met twee jaar geven we fysiotherapie aan huis.

 

Voorafgaand aan het behandelingstraject doen we eerst een aantal motorische testen. Het verslag dat we hier van maken, nemen we uitgebreid door met de ouders van het kind. Het verslag sturen we ook door naar de huisarts, zodat die daar in de toekomst rekening mee kan houden bij het stellen van diagnoses en doorverwijzingen. Op verzoek sturen we het document ook door naar de school(arts), kinderarts of andere specialisten.

 

Wanneer kinderfysiotherapie?

  • vertraagde motorische ontwikkelingen
  • voorkeurshouding bij zuigelingen
  • houdingsproblemen
  • moeite met sport en spel
  • moeite met fietsen
  • schrijfproblemen
  • moeite met het verwerken van sensorische prikkels
  • poep- en plasproblemen

 

Wilt u meer informatie neem dan contact op : info@kinderfysioboz.nl of bel : 0164 – 262 204